Vzdelávanie

VZDELÁVACIE VIDEÁ S AMBASÁDORMI
Judi Seeley, Clive Allwright, Stevie Vincent,
Lizzie Liros, Razor Dolls

KERATÍN VYHLADENIE VLASOV - AKO NA TO?
Judi Seeley

PRIAME FAREBNÉ PIGMENTY VIVID DIRECT DYE
Razor Dolls, Stevie Vincent

TECHNIKY FARBENIA VLASOV S BRENT BENNETT
Brent Bennett

ZOSVETĽOVANIE HIGH LIFT ČO ROBIŤ & NEROBIŤ
Judi Seeley

KULMA NA VLASY CURL STICK 2.0
Razor Dolls, Lizzie Liros

PRECÍZNE STRIHANIE
Clive Allwright